หน่วยงานในสมาคม

Assumption University of Thailand

ABAC Business and Legal Advisory Center

Kluaynamthai Hospital

We Consultant Co., Ltd.

Soton Legal Services Co., Ltd.

Glow Land Co., Ltd.

Prayuttour Co., Ltd.

Top Knowledge Co., Ltd.

Worldwide Supplier Co., Ltd.